There
3rd Album
『Outer Ego』
AVAILABLE NOW
2023/10/02
Hefei, China - Fanmu Art Center
2023/10/04
Fuliang, China - Strawberry Festival
2023/10/06
Tianjin, China - Liuli Space
2023/10/07
Shenyang, China - Yuanliaoku Livehouse
2023/10/08
Dalian, China - Hertz Livehouse
2023/10/10
Fuzhou, China - MAAQUU x CH8
2023/10/11
Xiamen, China - WOKESHOW
2023/10/12
Shenzhen, China - B10 Live
2023/10/13
Shenzhen, China - B10 Live
2023/10/15
Tainan, Taiwan - Vagabond Festival 2023
2023/11/03
Tokyo, Japan - BINK shibuya 2023